Naše služby

Ohýbanie betonárskej ocele

V spolupráci s našimi kooperantami ponúkame delenie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresov, výroba strmienkov a pod.

Delenie nosníkov na presnú dĺžku

Možnosť dodávky presných dĺžok nosníkov.

Vypaľovanie presných tvarov

Podľa priania zákazníkov zabezpečujeme dodávky tvarových výpalkov z plechov.

Delenie zvitkov na nástrihy a pásky

Zabezpečujeme dodávky presných formátov plechov valcovaných za tepla, studena, delených zo zvitkov a taktiež aj dodávky pások – pozdĺžnym delením zvitkov.

Doprava

Doprava priamo k zákazníkovi bez ohľadu na množstvo, zabezpečujeme s našimi partnerskými dopravnými a špedičnými spoločnosťami.